QlikView

Kontakt oss om
QlikView

QlikView er et utbrett business intelligence verktøy fra softwareselskapet Qlik (Tidligere QlikTech). QlikView fungerer mer som en data-applikasjon enn et rapporteringsverktøy og egner seg godt til løsninger der man vil tilgjengeliggjøre et begrenset datasett og la brukerne gjøre egne seleksjoner og filtreringer.

Visuelt gir QlikView et flott inntrykk og virksomheter som er vant til å forholde seg tradisjonelle BI-suiter opplever ofte QlikViews grensesnitt som forfriskende.

QlikView fjerner ikke behovet for et datavarehus og QlikViews dårlige rykte i forhold til skalerbarhet og responstid henger ofte sammen med at løsningene er bygget uten datavarehus. Dersom man gjør en skikkelig jobb med dataene i bunn
er det ingen grunn til at man ikke skal få en skalerbar og fleksibel løsning selv om man velger å bruke QlikView. QlikView er forholdsvis kostbart og har en uoversiktelig lisensmodell.

Sherpa jobber med QlikView i flere kundeprosjekter. Vi kjenner verktøyets styrker og svakheter og kjenner fremfor alt betydningen av å sammenstille og legge data til rettet før QlikView skal gjøre det QlikView er best på: Å vise frem data.
Vi har sett hvor tidkrevende det er å feilsøke i løsninger der forretningsregler og beregninger er gjemt bort i script og kode og hvordan dette kan få en QlikView løsning til å virke “topptung” og uhåndterlig.

QlikView er ikke en “Enterprise BI -Suite”. QlikView egner seg for virksomheter med et begrenset antall brukere og der datamengden kontrollerbar. Hos større virksomheter kan QlikView fungere som et supplement i BI-porteføljen, hvor andre verktøy dekker behov innen rapportering, analyse og dahsboard.

QlikSense har kommet inn som et godt alternativ til QlikView og da spesielt for de kunder som vil ha et verktøy med mer fokus på self-service for sine brukere. De fleste investeringer som er gjort i QlikView kan gjenbrukes hvis man velger å gå over til QlikSense. QlikSense ser unektelig mye bedre ut enn QlikView og er et enklere verktøy å bruke.

Vi kan hjelpe deg med QlikView

[recaptcha]

Vi kontakter deg så snart
vi kan!

Ha en fin dag!

Oops! Vi sliter litt med skjemaet, akkurat nå. Prøv å ring eller mail oss.