Øyvind Botn

Konsulent

Øyvind har bygget sin kompetanse som utvikler på ETL og rapportering gjennom flere år i Nokas. Øyvind har vært en sentral ressurs i NOKAS i forbindelse med innføring av nytt datavarehus og rapporteringsløsninger både internt og ut mot kunder. Hovedoppgavene har vært arkitektur, utvikling, ETL, rapportering, drift og vedlikehold av NOKAS sitt datavarehus og andre tilhørende løsninger. Han er vant til å jobbe med komplekse systemer med høye krav til ytelse og kvalitet. Hans interesse for statistikk og matematikk sammen med en nysgjerrighet for IT gjør ham til en meget god analytisk utvikler.