Ken Tore Tallakstad

Ken Tore er utdannet fysiker, har jobbet med dataanalyse i hele sin karriere, og har flere års erfaring med Hadoop og Big Data. Han har de siste årene jobbet med å utvikle skalerbare Spark applikasjoner og analyser for geo- og tidsseriedata, innen maritim sektor, BI, samt olje og gass. Som for alle datadrevne analyser og applikasjoner har dataimport, datakvalitet og datastrukturering vært en stor del av arbeidet.

Ken Tore innehar en PhD grad i statistisk fysikk fra Universitetet i Oslo, hvor han studerte oljestrømning i reservoarmodeller og brudd i materialer. Her har han også jobbet som forsker innen samme fagfelt, hvor billed- og sensordata la grunnlaget for den statistiske analysen.

Når Ken Tore ikke er sammen med sin samboer eller sine to barn, bruker han det meste av fritiden sommerstid på laksefiske. Han går heller ikke av veien for å bruke maskinlæring for å predikere fangstresultatet.