Jon Rødseth

Seniorkonsulent

Jon har lang erfaring med å bygge løsninger for beslutningsstøtte. Jon arbeidet fra 1990 til 2000 som rådgiver ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, NSD. Der var han ansvarlig for å etablere en database for statistikk om høyere utdanning (DBH) for Kunnskapsdepartementet. Denne løsningen er Kunnskapsdepartementets viktigste dataunderlag i forbindelse med utarbeidelse av St. prop. 1; Statsbudsjettet. Jon har siden arbeidet som konsulent, og har i de senere år spesialisert seg innen anvendelse og forankring av Business Intelligence. Jon har, som arkitekt og utvikler, jobbet med Cognos BI i virksomheter som Elkjøp, AstraZeneca, Nettbuss og Tine.

Jon er Sherpas running man og tillegg så er han faktisk fra Bergen.