Deniza Helic

Deniza har lang ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, hvor mange av oppgavene har vært innenfor utviklings- og IT avdelinger, Business Intelligence eller statistiske avdelinger. Deniza har også lang erfaring fra prosjekter, hvor hun har hatt roller som prosjektleder, prosjekteier, produkteier og rapportutvikler. Deniza har hatt ansvar for blant annet strategiutvikling, utvikling av datafangstsystemer, internettportaler og rapporterings- og analyseverktøy.

Deniza er energisk, positiv og kommunikativ. Hun setter seg fort inn i nye domener og problemstillinger, er løsningsorientert og har stor gjennomføringsevne. Deniza er nøyaktig, analytisk og beslutningsdyktig. Hun har gode samarbeidsevner, og samarbeider godt på alle nivåer i en organisasjon.