Zheng Ji Dai

Konsulent/Data Scientist

God kompetanse innenfor følgende fagområder: • Dataanalyse, metodeutvikling og programmering • Anvendt matematikk • Utvikling av programvare for analyse og simulering • Radar, signalgjenkjenning, sensorsystemer (ESM) • LabVIEW, MATLAB, Maple, Pyhton • IBM Watson kognitive tjenester Generell kompetanse innenfor følgende fagområder: Over 10 års forskererfaring fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Test og evaluering av radarsensorer i luft- og maritime domener. Optimaliserte anvendelser og sensorsamarbeid. Gjennomføring av feltøvelser og utvikling av verktøy for analyse og demonstrasjon. Bred kontaktflate mot operative og beslutningstakere. Mastergrad i astronomi, breddekunnskap innen matematikk, astrofysikk, IKT og modellering. Kjennskap til maskinlæring og AI. Personlige egenskaper: Selvstendig, strukturert og samarbeider godt med andre. Evner å gå i dybden på komplekse problemstillinger og metodikk. Setter gjerne av tid samtaler og er behjelpelig ved behov.