Victoria Borge Rustadbakken

BI Konsulent

Victoria har en MCSA som Business Intelligence Developer, og hun har jobbet med analyse og design i BI- & Analytics-prosjekter. Hun har god kompetanse innen utvikling av rapporter i Power BI, og hun har et fokus på å forsterke kundens operasjonelle effektivitet, finne muligheter for videre forretningsutvikling og skape et godt beslutningsgrunnlag for kunden. I tillegg til rapporter har Victoria utviklet tabularmodeller, og har gode ferdigheter i DAX. Videre har hun god erfaring med å bygge relasjoner, forankring av prosjekter i organisasjon samt å fungere som en teknisk rådgiver, en rolle hun behersker og trives godt med. Victorias utdannelse og tidligere arbeidserfaring har gitt henne god forretningsforståelse og sammen med en teknisk forståelse evner hun å oversette forretningsbrukerens ønsker og behov til tekniske løsninger. Videre har hun erfaring fra flere ulike bransjer, blant annet retail/e-commerce, telekommunikasjon og bank og finans, og hun har et stort fokus på en god kundedialog. Hun har gode analytiske egenskaper, jobber strukturert og målrettet, og hun er selvstendig i tillegg trives med å arbeide i team.