Trygve Sunde

Analytiker

Trygve har master i statistikk fra UiO, og er også utdannet aktuar. Trygve har meget god forretnings- og analysekompetanse. Han er ledende i Sherpa på datavisualisering og det å kunne fortelle gode historier med datavisualiseringer. Han er på mange måter datavisualiseringsverdenen sin «Lars Monsen», en du ønsker å ha med på «tur». Undervisningserfaringen kommer godt med til forklaring av kompliserte sammenhenger og formidling av resultater. Trygve er rask til å ta essensen i forretningens problemstillinger og å forstå hvordan data kan brukes til å ta bedre beslutninger. Trygve har syv års erfaring som analytiker i Sparebank 1 Forsikring, hvor han har sittet på forretningssiden og jobbet tett med beslutningstagere. Han har hatt ansvaret for prising av kundene på flere av produktene til Sparebank 1 og har også utviklet systemer for å identifisere svindelsaker, ved siden av å utvikle BI-løsninger som har støttet oppunder styringen av selskapet.