Trygve Sunde

Analytiker

Trygve har meget god forretnings- og analysekompetanse. Han er ledende i Sherpa på datavisualisering og det å kunne fortelle gode historier med datavisualiseringer og benytte kraften som ligger i moderne visualiseringsverktøy som for eksempel Tableau. Undervisningserfaringen kommer godt med til forklaring av kompliserte sammenhenger og formidling av resultater. Han er rask til å ta essensen i forretningen og omdanne dette til faktabasert analyse og visualisering. Han er på mange måter datavisualiseringsverdenen sin «Lars Monsen», en du ønsker å ha med på «tur». Trygve er utdannet aktuar og har syv års erfaring som analytiker i Sparebank 1 Forsikring, hvor han har sittet på forretningssiden og jobbet tett med beslutningstagere. Han har hatt ansvaret for prising av kundene på flere av produktene til Sparebank 1 og har også utviklet systemer for å identifisere svindelsaker, ved siden av å utvikle BI-løsninger som har støttet oppunder styringen av selskapet.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Er det noe du lurer på — ta kontakt med meg via skjemaet under.