Trygve Sunde

Analytiker

Trygve er utdannet både statistiker og aktuar fra UiO. Dette gir han særlig bred analysekompetanse. Han er ledende i Sherpa på datavisualisering og det å kunne fortelle gode historier med datavisualiseringer. Han er på mange måter datavisualiseringsverdenen sin «Lars Monsen», en du ønsker å ha med på «tur». Trygve har god formidlingsevne og er flink til å forklare kompliserte sammenhenger og analyseresultater, med basis i forretningssidens problemstillinger. Han er rask til å ta essensen i forretningens problemstillinger og å forstå hvordan data kan brukes til å ta bedre beslutninger. Trygve har syv års erfaring som analytiker i Sparebank 1 Forsikring, hvor han har sittet på forretningssiden og jobbet tett med beslutningstagere. Han har hatt ansvaret for prising av kundene på flere av produktene til Sparebank 1 og har blant annet også utviklet systemer for å identifisere svindelsaker, og utviklet BI-løsninger som har støttet oppunder styringen av selskapet.