Tor Eivind Syvertsen

Konsulent

Tor Eivind har formell utdannelse som sivil-ingeniør og har fire års erfaring med hydrodynamikk som konsulent for bl.a Shell UK. Der jobbet han med oppsett og utførelse av eksperimenter, avansert statistisk analyse og mye tids-serie analyse. Han er selvlært innen programmering og maskin-læring, er IT-nerd og har stor læring-og-arbeidskapasitet. Med sterk analytisk sans og en genuin interesse for fagfeltet, jobber Tor Eivind både med datavarehus, analyse og BI. Han er løsningsorientert og legger mye arbeidstolthet i sine leveranser. Han har flere års solid erfaring med Python samt Matlab/Octave/R, og har arbeidet med Microsoft SQL, PowerCenter, Business Objects og Tableau siden han startet i Sherpa.