Tor Eivind McKenzie-Syvertsen

Seniorkonsulent

Tor Eivind har formell utdannelse som Sivilingeniør og har tidligere jobbet med bl.a oppsett og utførelse av eksperimenter, avansert statistisk analyse og tidsserier. Med sterk analytisk sans og en genuin interesse for Data Science, jobber Tor Eivind i Sherpa med både avansert analyse, maskinlæring, BI og datavarehus. Han er løsningsorientert og legger mye arbeidstolthet i sine leveranser. Han har mange års solid erfaring med Python samt Matlab/Octave/R, og har i tillegg arbeidet med Microsoft SQL, PowerCenter, GIT/SVN, Qlik og Tableau siden han startet i Sherpa.