Tor Eivind McKenzie-Syvertsen

Konsulent

Tor Eivind har formell utdannelse som Sivilingeniør og har fire års erfaring som Ingeniør innen hydrodynamikk, og har jobbet med bl.a oppsett og utførelse av eksperimenter, avansert statistisk analyse og tids-serie analyse. Med sterk analytisk sans og en genuin interesse for fagfeltet, jobber Tor Eivind både med avansert analyse, maskinlæring, BI og datavarehus. Han er løsningsorientert og legger mye arbeidstolthet i sine leveranser. Han har mange års solid erfaring med Python samt Matlab/Octave/R, og har i tillegg arbeidet med Microsoft SQL, PowerCenter, GIT/SVN, Qlik og Tableau siden han startet i Sherpa.