Thomas René Hansen

Seniorkonsulent

Thomas René Hansen har etter 10 år i Telenor fått erfaring med store datamengder og prosjekter. Thomas har vært sterkt delaktig i alle faser fra behovsanalyse, design, arkitektur, utvikling og løpende forvaltning. De siste årene har han jobbet som konsulent. Med Telecom og Pensjon/Forsikring som forretningsområder og tung kunnskap innen Oracle, Sybase, Informatica, SAP BusinessObjects er Thomas en Seniorkonsulent med stor S. Thomas er regjerende Sherpa mester, så her er det allsidighet i stort monn.