Sturla Winger Svendsen

Seniorkonsulent

Sturla har en Mastergrad i fysisk oseanografi fra Universitetet i Bergen og har jobbet 5 år med rapportering og analyse i Storebrand med utgangspunkt i Storebrands konserndatavarehus. Her hadde Sturla ansvaret for å sammenstille data fra mange forskjellige kilder. Han la til rette for alle KPIer i Salg, Marked og Konsernkontroll, designet og bygget flere store SSAS Tabular-modeller. Disse tabular-modellene var grunnlag for en rekke Power BI-rapporter og dashboard. For å få tilfredstillende spørretider, utviklet han en lokal data lake for mellomlagring og sammenstilling av data, så han har lang erfaring med MSSQL og T-SQL. Sturla begynte i Atea høsten 2018, og har allerede rukket å sette opp datavarehus og rapporteringsløsning for en stor norsk ehandel-aktør, samt bistått flere kunder med rådgivning rundt implementering av Power BI. Gjennom utvikling av modeller og rapporter i Power BI for forretning har Sturla bygget meget god kompetanse på dialog med forretning som en teknisk brobygger. Han er også kursholder for Power BI Dashboard in a day-kursene som Atea arrangerer sammen med Microsoft Sturla er en selvstendig og engasjert seniorkonsulent som er særskilt god på avdekking forretningsbehov. Han er meget fortrolig med moderne fleksibel prosjektmetodikk og trives best når han får lage smidige løsninger.