Mirko Adamovic

Konsulent

Mirko er utdannet arkitekt for distribuerte IT-systemer og har kjennskap til de fleste moderne programmeringsspråk relatert til applikasjonsutvikling og databaseprogrammering. Som konsulent har Mirko vært med på å designe og utvikle store og små BI-løsninger samt å løse konkrete problemstillinger for kunder på tvers av teknologier og systemer. Hans tekniske bakgrunn og raske forretningsforståelse gjør ham veldig fleksibel og tilpasningsdyktig. Mirko er utadvent, ærlig, strukturert, engasjert og analytisk. Han trives godt med å løse kompliserte og utfordrende problemstillinger, er nysgjerrig og opptatt av kontinuerlig faglig og personlig utvikling.