Madiha Ghazanfar

Seniorkonsulent

Madiha er seniorkonsulent innenfor Business Intelligence og Datavarehus. Hun har hatt roller som prosjektleder, funksjonell arkitekt, BI-arkitekt, testleder, utvikler og analytiker i nordiske implementeringsprosjekt, innenfor bank og finans, dagligvarebransjen og i offentlig sektor. I tillegg har hun erfaring som BI analytiker og prosjektleder fra andre bransjer. Madiha har dokumentert solid leveranseevne fra alle faser av BI/datavarehusprosjekt. En av styrkene til Madiha er at hun kommuniserer godt med personell både fra forretningen og fra IT siden. Hun evner å sette seg inn i komplekse problemstillinger og er proaktiv og løsningsorientert. Innen finans har hun arbeidet mye med temaer som risiko og porteføljestyring.