Lars Birger Aasheim

Konsulent

Lars Birger har en MSc i fysikk og matematikk fra NTNU fra 2014. Han har bred erfaring fra naturvitenskap, med spesialisering innen biofysikk og medisinsk teknologi. Ved Radiumhospitalet jobbet han tre år som bioinformatiker med ansvar for utvikling av analyse-flyt for DNA-data, både for forskningsmiljøet og for klinikken. Hos DSB jobbet Lars Birger først med automatisering av infrastruktur-konfigurasjon, før han gikk over til utvikling av systemer for dataflyt, med Apache NiFi som primær-verktøy. Han utviklet systemer for innhenting, mottak, og kvalitetssikring av data, i tillegg til et system for semi-automatisk modellering av data. Lars Birger har bred teknisk erfaring, fra blant annet design av forskningseksperimenter, analyse og foredling av store datamengder, vitenskapelig publisering, analytisk programmering, datamodellering, konfigurering av infrastruktur, åpen kildekode-programvare, mfl. Han har gjennomgående teknisk forståelse og setter seg raskt inn i ny teknologi, samtidig som han har et blikk for det store bildet.