Lars Birger Aasheim

Konsulent

Lars Birger ble uteksaminert fra NTNU i 2014 med en MSc i fysikk og matematikk. Han har bred innsikt i naturvitenskap og en dypere innsikt i medisinsk fysikk og bioteknologi, med spesialisering innen medisinsk avbildning. For Norsk Kreftgenomikk-Konsortium (NCGC) ved Oslo Universitetssykehus har han jobbet med DNA-analyse innen kreftforskning. Lars Birger er sterk teknisk og går ikke av veien for å finne innovative måter å bearbeide og analysere store datamengder på.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Er det noe du lurer på — ta kontakt med meg via skjemaet under.