Lars Birger Aasheim

Konsulent

Lars Birger har en MSc i fysikk og matematikk fra NTNU, med spesialisering innen biofysikk og medisinsk teknologi. Han har bred erfaring fra naturvitenskap og teknologi, med en forkjærlighet for datateknologi og programmering. Ved Radiumhospitalet jobbet han tre år som bioinformatiker med ansvar for utvikling av analyse-flyt for DNA-data innen forskningsmiljøet og for klinikken. Siden har han jobbet med automatisering av infrastruktur-konfigurasjon, utvikling av systemer for dataflyt og ETL, og utvikling av systemer for prosessering og kvalitetssikring av data prosedyrer. Lars Birger har bred teknisk erfaring, fra blant annet design av forskningseksperimenter, vitenskapelig publisering, analyse og foredling av store datamengder, vitenskapelig programmering, datamodellering, konfigurering av infrastruktur, åpen kildekode-programvare, mfl. Han har gjennomgående teknisk sans og setter seg raskt inn i ny teknologi, samtidig som han har et blikk for det store bildet.