Kristian Svedal

Data analyst

Kristian Svedal har en Double Degree MSc fra Universitetet i Groningen og Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen marketing intelligence (markedsføring, statistikk og informatikk). Hans hovedinteresser er dataanalyse, analytisk CRM, datavisualisering og bruk av maskinlæring til å løse ulike forretningsproblemer. Kristian har blant annet erfaring med bruk av verktøy som R til automatisert tekstanalyse, regresjonsmodellering og churn. Han har også jobbet med store datasett og har en systematisk tilnærming til dataanalyse i systemer med høye krav til ytelse og kvalitet. Hans seneste prosjekt er en Azure basert rapporteringsløsning med Power BI. Kristian er den fødte lagspiller og betegnes som nysgjerrig, positiv og løsnings orientert.