Kristian Svedal

Data analyst

Kristian Svedal har en Double Degree MSc fra Universitetet i Groningen og Handelshøyskolen BI, med spesialisering innen marketing intelligence (markedsføring, statistikk og informatikk). Hans hovedinteresser er dataanalyse, analytisk CRM, datavisualisering og bruk av maskinlæring til å løse ulike forretningsproblemer. Kristian har blant annet erfaring med bruk av verktøy som R til automatisert tekstanalyse, regresjonsmodellering og churn. Kristian er den fødte lagspiller og betegnes som nysgjerrig, positiv og løsnings orientert.