Kjell Teigland

Seniorkonsulent

Kjell har jobbet med arkitektur, design og utvikling i business intelligence prosjekter siden 1997 og har mange års erfaring med ledende verktøy innen BI, bl.a. SAP Business Objects, Informatica PowerCenter og Microsoft. Kjell kan med sin erfaring ta mange roller i prosjektene, og jobber tett på kunden og er en sparringspartner med forretningssiden. Han har solid kompetanse på arkitektur, teknisk prosjektledelse, planlegging, utvikling og implementering av gode løsninger og har jobbet med Business Intelligence innenfor bransjene telekommunikasjon, energi, offentlig forvaltning, dagligvarehandel og finans. Kjell har de siste årene vært ansvarlig for Business Intelligence i Eksportfinans.