Kaare Wehn

Seniorkonsulent

Kaare er en IT-spesialist med meget lang erfaring innen bank og finans. Han er svært opptatt av å ha en løpende og god kommunikasjon med de han lager løsninger for. Dette oppnår han ofte ved å lage innovative prototyper på et tidlig stadium i prosjektet. Disse prototypene danner grunnlag for videre diskusjoner. Dette hjelper kunden og utviklerne til å snakke bedre sammen og viser muligheter for merverdi som brukeren ikke hadde sett for seg. Hvis vi skal trekke frem spisskompetanse vil det være naturlig å vektlegge hans arbeid med konsern-datavarehuset i DNB. Kaare har hatt hovedansvar for å utvikle metadatastyrt last av datavarehuset til DNB.