Jon Rødseth

Seniorkonsulent

Jon har lang erfaring med å bygge løsninger for beslutningsstøtte. Fra 2006 har Jon spesialisert seg innen anvendelse og forankring av Business Intelligence og har arbeidet med IBM Cognos BI i virksomheter som Elkjøp, AstraZeneca, Nettbuss og Tine. Jon hadde fra 1990 til 2000 en sentral rolle i å etablere og videreutvikle en database for statistikk om høyere utdanning (DBH) for Kunnskapsdepartementet, en løsning som i dag brukes som beslutningsunderlag for departement, høyskoler og universiteter. Jon kan ellers skilte med en rekke verv fra politikk og samfunnsliv.