Hans Henrik Eriksen

Seniorkonsulent

Hans Henrik har opparbeidet seg solid kompetanse innen design, teknisk arkitektur og løsninger for datavarehus og rapportering. Han har gjennom en rekke oppdrag hatt roller som teknisk prosjektleder, rådgiver, designer, utvikler og kvalitetskontrollør. Han har stor teknisk gjennomføringsevne i datavarehusprosjekter, blant annet som produktspesialist på Microsoft Analysis Services (OLAP) samt de fleste mellomvareprodukter og verktøy i Oracles BI-portefølje. Hans Henrik fokuserer på forretningsmål og sluttbrukeropplevelse, utnyttelse av mulighetene i verktøyene og datakvalitet. Han er erfaren innen analyse av arbeidsprosesser, datakilder og applikasjoner og har forståelse for forvaltningsmessige behov innen systemytelse og driftbarhet.