Geir Kihle Hanssen

Konsulent

Geir har alltid vært en person med stor interesse for teknologi og elegante løsninger. Han har en mastergrad i Informasjonsforvaltning (Information Management) fra NTNU, hvor han utviklet et program som benyttet smarte, tilpasningsdyktige søkealgoritmer for å gjøre søkeresultat mer presise. Han arbeidet på siden av studiene ved Orakeltjenesten på NTNU-IT som IT-støtte, og fikk dermed mye erfaring med å løse tekniske utfordringer, såvel som å forklare teknologi for folk med andre ekspertiseområder. Geir jobbet i tiden før Sherpa for Politiet, der det var svært viktig at løsningene kom på plass så raskt som mulig, uten at det gikk ut over stabiliteten, brukervennligheten og ikke minst sikkerheten. Han er nøye og grundig i jobben han gjør, og vil ikke la problemer underveis komme i veien for å finne den mest optimale løsningen. Kombinasjonen av studier og arbeidserfaringer har ført til at Geir er spesielt interessert i både informasjonsgjenfinning i store datamengder og datasikkerhet. På siden av disse interessene dyrker han også fotografi, noe han har gjort siden han var 14 år. Kanskje er det derfor han er så opptatt av detaljer som komplimenterer det helhetlige bildet i alt han jobber med.