Geir Bragstad

Teknologisjef/Rådgiver

Geir er analytisk, kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert i møte med nye utfordringer. Han har lang erfaring med funksjonell arkitektur og design, dvs. det å forstå og dokumentere forretningssidens ønsker og behov og omsette dette til en arkitektur og design som en løsning kan bygges ut fra. Han er genuint opptatt av å lage gode og funksjonelle løsninger, hvor fokus ligger på lav brukerterskel med enkel og lettfattelig visualisering av den informasjonen som er viktig for brukeren. Geir har i tillegg jobbet mye med estimering og prosjektplanlegging av datavarehusprosjekter. Han er TOGAF-sertifisert virksomhetsarkitekt. Geir er teknologisjef i Sherpa, og har ansvar for å legge den teknologiske strategien for Sherpa og holde seg oppdatert innen nyheter og trender i markedet. Han deler sin tid mellom å jobbe for kunder, og delta i salg og ledelsesoppgaver i Sherpa.