Fay Høyfjell

BI Konsulent

Fay har en MCSA som Business intelligence Developer, og har hele denne høsten jobbet med tabularmodeller for retail/e-commerce. Her har hun utviklet gode DAX ferdigheter. I tillegg til tabularmodellen har Fay utarbeidet rapporter for daglig drift, kundereise og interaksjoner mellom kunden og virksomheten. Videre har hun opparbeidet erfaring med å bygge relasjoner, forankring av prosjekt i organisasjon samt å fungere som en teknisk rådgiver, en rolle hun behersker og trives godt med. I et sideprosjektet har Fay fått erfaring med et fullstack BI prosjekt, fra utarbeidelse av integrasjonen, automasjon av deltaload både i datavarehuset og i tabularmodellen til å utarbeide rapporter på adferd i samråd med sluttbruker. Hun skriver DAX, T-SQL og lærer gjerne flere språk. Som siviløkonom har Fay god forretningsforståelse og kombinert med sin tekniske forståelse evner hun å oversette forretningsbrukerens ønsker og behov til tekniske løsninger. Videre har Fay erfaring med behandling av kunder i flere ulike sammenhenger og har en forståelse for viktigheten av en god dialog mellom seg og kunden. Fay har nylig mottatt Argentumprisen 2019 for nordens beste masteroppgave innen Private Equity. Av person er Fay åpen, ærlig, og komfortabel med å uttrykke sine meninger. Hun har sterke analytiske egenskaper og lærer spesielt raskt, hun jobber selvstendig og trives med å jobbe i samarbeid med andre mennesker.