Emir Gautefall Lejlic

Data Scientist

Emir er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han jobber med dataanalyse og har solid programmeringskunnskap med R og Python. Han har tidligere erfaring som analytiker hos en Microsoft-partner. Der jobbet han med Azure skyteknologi, maskinlæring ved bruk av R, og visualisering med Power BI. Videre har han tre års erfaring fra oljebransjen, hvor han jobbet med statistiske analyser av tidsseriedata, prosessering av store datamengder og programmering med Python. Emir er godt kjent med utvikling av analysemodeller, dokumentering og er vant med å jobbe i prosjektteam. Emir har en effektiv lærestil, analytisk tankegang, og er en entusiastisk lagspiller. Han er lidenskapelig opptatt av data science og hvordan en anvender det på reelle oppgaver.