Øyvind Botn

Konsulent

Øyvind er en senior løsningsarkitekt som har bygget sin kompetanse som utvikler innenfor analyse, statistisk programmering, datavarehus og arkitektur både på Microsoft og Oracle sine plattformer. Gjennom sine prosjekter har Øyvind drevet frem sterke økonomiske resultater som følge av automatisering av manuelle driftsprosesser og statistiske predikater av fremtidige hendelser basert på prediktive og regelbaserte modeller.Øyvind har bygget sin kompetanse som utvikler på ETL og rapportering gjennom flere år i Nokas. Øyvind har vært en sentral ressurs i i forbindelse med innføring av nytt datavarehus og rapporteringsløsninger i NOKAS både internt og ut mot kunder. Øyvinds kombinasjon av god forretningsforståelse fra både offentlig sektor, retail, media og bank/finans koblet med sterk teknisk dybdekunnskap gjør han til en meget god analytisk utvikler.