Øyvind Botn

Konsulent

Øyvind er en senior arkitekt som har bygget sin kompetanse som utvikler innenfor analyse, statistisk programmering, datavarehus og arkitektur både på Microsoft og Oracle sine plattformer. Gjennom sine prosjekter har Øyvind drevet frem sterke økonomiske resultater som følge av automatisering, integrasjonsutvikling og analyse. Øyvind er opptatt av effektivitet og faglig dybdekunnskap, han er opptatt av å kunne utvikle fremtidsrettede løsninger og tar det som en selvfølge at løsningene han utvikler utnytter programvaren til det ytterste. Hans faglige tyngde innenfor programmering, ETL, arkitektur og statistikk gjør han til en kompleks løsningsarkitekt og utvikler som vil kunne levere komplekse løsninger på en rask og effektiv måte.