10 år med Sherpa

I år feirer Sherpa 10-års jubileum. Det er utrolig så fort tiden går når man har det moro!

Vi begynte med data, jobber fortsatt med data og vi ser at data bare blir viktigere og viktigere også i fremtiden. Først het det Datavarehus, så Business intelligence og Analytics. Nå kaller noen det Big Data og Data Science. Det er ikke så viktig hva man kaller det. Vår oppgave er nå som før å vise hvilke muligheter man har hvis man samler inn og tilgjengeliggjør data for virksomheten.

Sherpa ble laget av konsulenter, for konsulenter. Vi ser i dag hvor viktig denne bedriftskulturen vi har greid å skape, har vært for utviklingen av Sherpa. Vi har nå vokst til 36 konsulenter og går mot å omsette for over 50 MNOK i 2016. Det er ingen voldsom vekst på 10 år, men det er jevnt og trutt, solid, stein på stein, ingen snarveier og overskudd hvert år. Vi har skapt et trygt og stabilt miljø der sherpaene kan utvikle seg, få lov til å prøve og feile og kjenne på utfordringer utenfor komfortsonen. En av de viktigste faktorene for å skape disse trygge rammene er inkludering og involvering. Hos oss blir du tidlig inkludert og blir involvert i viktige beslutninger. Din kompetanse og dine meninger er viktig! Åpne prosesser og stor åpenhet rundt styring av selskapet gjør at de ansatte vet hvilken retning vi går i og de er med på å beslutte mål, budsjett og insentivordninger. På denne måten skaper inkluderingen en ansvarliggjøring som gjør skillet mellom arbeidsgiver og arbeidstager vagere. Og dette er det moderne arbeidslivet: Fornuftige mennesker kan organisere seg selv, og behovet for ledelse og detaljoppfølging er betydelig mindre enn i de gamle klassiske hierarkiske arbeidslivet. Noen må stå i front og ta ordet, men tiden da ledelsen bestemte og de ansatte utførte er definitivt forbi.

På 10 år har totalt 4 konsulenter sluttet i Sherpa. 2 av disse har kommet tilbake til oss igjen. Dette forteller meg at vi gjør noe riktig og at vi har et miljø der folk trives. Stabile og trygge rammer er den viktigste faktoren for faglig og personlig utvikling. Det er denne utviklingen vi i Sherpa setter i sentrum. Motivasjon for utvikling, kreativitet og nysgjerrighet er vårt fremste konkurransefortrinn. Når vi utvikler oss, utvikler vi også våre kunder og samarbeidspartnere. Vårt mål er at våre interne innovasjonsprosesser skal komme kundene til gode og derigjennom bidra til å styrke våre kunders konkurranseevne. Og skal vi kunne hjelpe våre kunder med å innovere ved hjelp av data, må vi også selv tørre å gå nye veier og tilegne oss ny kunnskap. Det er det som blir avgjørende i de neste 10 årene  for Sherpa!

Sherpa kakae

Del på:

Kommentér